Aktualności

Polski Komitet Olimpijski Partnerem Strategicznym Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ!

Warszawa, 12.12.2017 r.

Do grona Partnerów Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ dołączył Polski Komitet Olimpijski!

Polski Komitet Olimpijski jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym polskie związki sportowe oraz inne osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne, związane z promocją ruchu olimpijskiego i rozwojem sportu polskiego.

Polski Komitet Olimpijski jest organizacją pozarządową, która samodzielnie wyznacza i realizuje cele oraz zadania związane z ruchem olimpijskim, a także w zakresie rozwoju polskiego sportu. PKOl zapewnia organizację oraz odpowiednie warunki udziału polskiej reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich, dba o upowszechnianie sportu i idei olimpijskiej oraz pośredniczy w kontaktach sportu polskiego z międzynarodowym ruchem olimpijskim.

Więcej informacji o Partnerze Strategicznym Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ znajdą Państwo na stronie: www.olimpijski.pl

Wstecz