Aktualności

Instytut Sportu dołącza do grona Partnerów Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ!

Warszawa, 18.02.2018 r.

Instytut Sportu dołącza do grona Partnerów Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ!

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy to wiodący ośrodek badawczo-naukowy w obszarze sportu. Od 40-stu lat jest partnerem naukowym wielu ośrodków badawczych, klub sportowych i kadr narodowych.

Instytut Sportu z sukcesem wdrożył ogólnopolskie projekty upowszechnia aktywności fizycznej, identyfikacji i wsparcia talentów sportowych docierając do tysięcy wyczynowych zawodników.

Rozpoznawalną pozycję zbudował dzięki zaufaniu i skuteczności we wdrażaniu osiągnięć nauki do polskiego sportu. Otwartość na nowoczesne technologie, dostęp do infrastruktury badawczej oraz informatyzacja procesów i profesjonalizm kadr są kluczowymi czynnikami sukcesu placówki.

Czołowe związki sportowe i indywidualni sportowcy podnoszą z nami potencjał polskiego sportu.

W dążeniu do nieustannego rozwoju placówki przyświecają Instytutowi Badawczemu słowa: Nauka dla Sportu - Sport dla nauki.

Więcej informacji o Partnerze Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ znajdą Państwo na stronie: www.insp.waw.pl

Wstecz