Aktualności

Sportowy Wizerunek

W dzisiejszym sporcie o wielkości sportowca świadczą nie tylko wyniki, ale także jego popularność i wizerunek. Statuetki DEMES w kategorii Sportowy Wizerunek przyznawane są sportowcom/trenerom, którzy osiągają sukces sportowy, a poprzez umiejętne budowanie własnego wizerunku – stają się idolami masowej wyobraźni. Mistrzostwo sportowe potwierdza wybitne cechy charakteru, natomiast popularność i umiejętność inspirowania mas dowodzą zarówno niezwykłej osobowości, jak i profesjonalnego podejścia do zawodu.

Medialność i udane kontrakty reklamowe, obok umiejętności utrzymywania najwyższej formy sportowej swojej lub zespołu, stanowią o pełni sukcesu we współczesnym sporcie. Kluczowe znaczenie mają takie czynniki jak:

  • osobowość,
  • sukces sportowy,
  • budowanie wizerunku,
  • medialność i promocja, w tym wykorzystanie Internetu,
  • jakość sponsoringu.

Wstecz