Aktualności

Organizacja Sportowa

W funkcjonowaniu związków sportowych oraz klubów w ligach zawodowych w Polsce najłatwiej dostrzec dokonujące się w naszym kraju przemiany, zachodzące w sposobie komunikowania z kibicami. Związki sportowe oraz federacje powinny odgrywać kluczową rolę w promocji, popularyzacji i rozwoju danej dyscypliny sportowej.

Statuetka DEMES w tej kategorii honorować ma organizację sportową, która nie tylko buduje siłę swojej marki w oparciu o sukcesy sportowe, ale przede wszystkim wyróżnia się w procesie profesjonalizacji zarządzania oraz wyznaczania kierunków rozwoju, w oparciu o odpowiednie działania marketingowe. Wyznacznikami dla tej kategorii są:

  • innowacyjność działań marketingowych,
  • relacja z odbiorcami,
  • współpraca ze sponsorami,
  • ekspozycja medialna,
  • zarządzanie relacjami zewnętrznymi.

Wstecz