Aktualności

Wydarzenie Sportowe

Sukces imprezy sportowej zależy od wielu czynników – od sprawnej organizacji po skuteczny marketing. Profesjonalnie organizowane i renomowane imprezy sportowe budują właściwy wizerunek polskiego sportu, ułatwiają także utalentowanym polskim zawodnikom rozpoczęcie międzynarodowej kariery. Promują sport i trwałe relacje sponsoringowe, a w rezultacie przyczyniają się do rozwoju polskiego sportu w jego nowoczesnej formie.

Statuetki DEMES w kategorii Sportowe Wydarzenie mają na celu wyróżnić imprezy, które dzięki konsekwencji organizatorów, współpracy sponsorów i przychylności kibiców stały się ważnymi punktami na sportowej mapie Polski i Europy. Ocena kandydatów opiera się o takie elementy jak:

  • ranga sportowa imprezy,
  • medialność imprezy sportowej,
  • promocja i marketing,
  • współpraca ze sponsorami,
  • organizacja,
  • cykliczność imprezy.

Wstecz