Aktualności

Aktywne Społeczeństwo

Sport jest bardzo istotnym elementem życia społecznego, w wydaniu profesjonalnym budzi powszechne zainteresowanie, natomiast sport amatorski pozwala rozwijać i integrować społeczeństwo, ucząc szacunku, fair play czy pracy zespołowej. Pomimo to, w ostatnich latach coraz częściej mówi się o spadku aktywności fizycznej wśród Polaków, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Równocześnie jednak pojawia się coraz więcej projektów i inicjatyw, które mają na celu zachęcanie do uprawiania sportu i podnoszenie aktywności fizycznej społeczeństwa. Projekty te, zarówno o charakterze komercyjnym, jak i niekomercyjnym, cieszą się dużym zainteresowaniem i pozytywnie wpływają na kondycję fizyczną społeczeństwa. Nagroda Biznesu Sportowego w kategorii Aktywne Społeczeństwu ma za zadanie wyróżnić najlepszy projekt, który zwraca uwagę na znaczenie sportu w integrowaniu i rozwijaniu społeczeństwa. Projekty w tej kategorii są oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

  • zasięg projektu,
  • popularność projektu,
  • współpraca z partnerami i sponsorami,
  • innowacyjne podejście do zaangażowania w sport,
  • medialność projektu,
  • lokalne oddziaływanie,
  • umiejętna komunikacja i promocja projektu.

Wstecz