Aktualności

e-Sport

Od kilku lat można zaobserwować dynamiczny rozwój branży e-sportowej. Liczba graczy amatorskich i profesjonalnych wzrasta, a firmy zaczynają dostrzegać ogromny potencjał marketingowy, związany z e-Sportem. Równocześnie postępuje profesjonalizacja branży, a zmagania e-sportowe coraz częściej stawiane są na równi ze sportem tradycyjnym.

Statuetka DEMES w kategorii e-Sport zostaje przyznana firmie, organizacji lub instytucji, która w roku 2018 wyróżniła się na tle innych w branży. Nagroda w tej kategorii ma honorować podmiot, która wyróżnia się w procesie profesjonalizacji, a także wyznacza kierunki rozwoju i nowe trendy, w oparciu o odpowiednie działania marketingowe. Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę takie czynniki jak:

  • popularyzacja e-Sportu w Polsce,
  • skuteczność działań promocyjnych,
  • przeprowadzone kampanie marketingowe,
  • współpraca ze sponsorami,
  • wpływ e-Sportu na społeczeństwo,
  • organizacja wydarzeń e-Sportowych.

Wstecz