Aktualności

Sponsor Sportu

Statuetki DEMES w kategorii Sponsor Sportu, mają na celu wskazanie Sponsora, który najciekawiej i najlepiej zrealizował projekt, w oparciu o zasady profesjonalnego programu sponsorskiego. O sukcesie projektu, a więc zarówno sponsora, jak i sponsorowanego, decyduje nie tyle „rozmiar” sponsoringu, co jego jakość i efektywność działań PR oraz ich długofalowość.

W kategorii Sponsor Sportu oceniana jest przede wszystkim marketingowa strona sponsoringu: kreatywność, skuteczność i jakość przekazu medialnego, wyrażane przez:

 • nowatorski charakter i koncepcja projektu,
 • dobór podmiotu sponsoringu – korelacja z wizerunkiem sponsora,
 • przygotowanie strategii medialnej,
 • sposób realizacji projektu,
 • wykorzystanie nowych technologii,
 • wizualizacja,
 • stopień realizacji założeń sponsoringu,
 • efektywność działań marketingowych i PR dotyczących projektu,
 • rozwój podmiotu sponsorowanego,
 • popularyzacja dyscypliny,
 • wykorzystanie wizerunku podmiotu sponsorowanego.

Wstecz