Prof. dr hab. Henryk Mruk

Długoletni kierownik Katedry Strategii Marketingowych, a obecnie pracownik Katedry Handlu Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Profesor zwyczajny w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Znakomity ekspert z dziedziny strategii marketingowych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Autor około 800 publikacji naukowych, w tym ok. 400 z zakresu marketingu, handlu, zachowań nabywców. Jest niezwykle cenionym wykładowcą marketingu, strategii marketingowych, marketingu farmaceutycznego, marketingu sportowego, negocjacji na studiach dziennych, podyplomowych oraz MBA.

Profesor Mruk jest członkiem kilku towarzystw naukowych, rad programowych kilku czasopism oraz przewodniczącym Kapituły Acanthus Aureus na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Posiada bogate kontakty z praktyką gospodarczą. Przez wiele lat zasiadał w radach nadzorczych takich firm: "Jedynka", "Astra", "Delecta", "Emax S. A."

Wstecz