Prof. dr hab. Andrzej Sznajder

Kierownik Zakładu Strategii Marketingowych w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Twórca i kierownik Podyplomowych Studiów Marketingu Sportu oraz Podyplomowych Studiów Biznesu Mobilnego przy Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania w Sporcie. Członek Komisji ds. Marketingu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Główne specjalności naukowe i dydaktyczne to marketing i zarządzanie, marketing międzynarodowy, marketing organizacji sportowych, nowe technologie w marketingu. Autor książek pt. Marketing sportu oraz Mobilne technologie w marketingu, współautor i redaktor naukowy książki Alianse marketingowe, współautor książek Zarządzanie silną marką oraz Marketing im Sport i International Sports Marketing – Principles and Perspectives.

Wstecz