Prof. nadzw. dr hab. Piotr Godlewski

Jest profesorem w Wyższej Szkoły Bankowej (Wydział Ekonomiczny w Szczecinie) i Uniwersytetu Zielonogórskiego (Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauki o Zdrowiu), kieruje Zakładem Społecznych Podstaw Wychowania Fizycznego i Sportu.

Jego główną specjalnością naukową jest obecnie politologia i organizacja sportu. W zakresie dydaktyki specjalizuje się w organizacji sportu i turystyki, planowaniu i organizacji imprez sportowych, marketingu w sporcie. Jest autorem książek i publikacji związanych z naukami społecznymi o sporcie. W swoim dorobku posiada ponad 150 publikacji naukowych.

Wstecz