Sylwia Hałas-Dej

Absolwentka prawa oraz studiów Executive MBA. Do grudnia 2011– Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego w Akademii Leona Koźmińskiego.

Obecnie Dyrektor ds. produktów edukacyjnych i rozwoju w nowo utworzonym w Akademii Leona Koźmińskiego Center of Excellence - Centrum realizuje studia MBA, Studia Podyplomowe, Programy Rozwojowe, Szkolenia, Doradztwo, Konferencje, odpowiada za relacje z Absolwentami i Kariery Studentów oraz pozyskuje fundusze strukturalne i UE.

W ramach Center of Excellence odpowiada za studia podyplomowe i studia MBA(ponad 80 programów studiów) , przygotowanie i realizację Programów rozwojowych, szkolenia, współpracę z biznesem w ramach biura karier i  współpracy z absolwentami. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji Programów edukacyjnych.

Równolegle pełni funkcję zastępcy Dyrektora Executive MBA oraz  kierownika studiów podyplomowych Zarządzanie w sporcie – FIFA/CIES program.

Członek Rady marketingowej program Euro*MBA, członek rady nadzorczej Międzynarodowej Szkoły  Zarządzania a także Prezes Zarządu  Fundacji Koźmińskich.

Wstecz