Adam Mikołajczyk

 

Międzynarodowy ekspert marketingu terytorialnego, pasjonat brandingu i rozwoju miast. Z dziedziną doradztwa marketingowego dla sfery publicznej (w tym głównie JST) związany od ponad 15 lat. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna – Zarządzanie Miastem i Regionem oraz akademii The Chartered Institute of Marketing (Londyn/Warszawa).

Jako konsultant w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki w początkach lat 2000 był współtwórcą pierwszych strategii marketingu i rozwoju turystycznego miast i regionów w Polsce (m.in. dla Województwa Pomorskiego, miasta Łeby, regionu Suwalszczyzny, uzdrowiska Supraśl).

Od 2010 r. prezes zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc (www.bestplaceinstitute.org), która jest szeroko rozpoznawalną i cenioną organizacją ekspercką świadczącą dla sfery publicznej usługi doradcze na najwyższym poziomie. Fundacja jest od kilku lat kluczowym partnerem przy strategicznych projektach dot. brandingu oraz rozwoju miast i regionów w Polsce i wybranych za granicą. Również od 2010 roku doradca Prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" w zakresie tworzenia i realizacji strategii kreowania atrakcyjnego wizerunku gospodarczego Polski. Initiating founding member w nowo powstałej organizacji - International Place Branding Association (www.placebranding.org).

Trener i konsultant w kilkudziesięciu projektach szkoleniowo-edukacyjnych w obszarze promocji turystycznej oraz inwestycyjno-gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego.

Współtwórca strategii marek terytorialnych, strategii marketingowych i strategii promocji, m.in. dla Warszawy, Krakowa, Gdańska, regionu Małopolski, Łódzkiego oraz Gruzji itp.

Były ekspert przy Ministerstwie Gospodarki oceniający założenia Działania 6.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Promowanie turystycznych walorów Polski" - Projekt Promujmy Polskę Razem 2009-2015.

Wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Marketing Terytorialny – promocja rozwoju regionów i miast”. Autor licznych publikacji dot. marketingu terytorialnego. Członek Jury wielu konkursów marketingowych, m.in. Polskiego Konkursu Reklamy KTR, konkursu EFFIE, na najlepszy produkt turystyczny (Konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej) i najlepsze wydawnictwo promocyjne (Konkurs ‘Złote Formaty’).

Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach w Polsce i za granicą, w tym na pierwszej konferencji w Rosji poświęconej marketingowi miast (City Marketing and Development Congress, Moskwa), na pierwszym kongresie marketingu turystycznego we Lwowie (Win with the Lion, Lwów) oraz pierwszej konferencji tego typu w Brazylii (Place Branding Seminar DIRECTIONS).

Członek Jury wielu konkursów marketingowych, m.in. Polskiego Konkursu Reklamy KTR, EFFIE, Złote Spinacze, czy na Najlepszy Produkt Turystyczny (Konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej).

Zaangażowany przez British Council do międzynarodowego grona ekspertów ‘City Idea Bakers’. Dwukrotny laureat wyróżnienia w konkursie im. Mieczysława Orłowicza na najlepsze materiały prasowe i telewizyjne promujące polską turystykę.

 

Wstecz