NAGRODY BIZNESU SPORTOWEGO

NAGRODY BIZNESU SPORTOWEGO

Nagrody Biznesu Sportowego Statuetki DEMES promują osoby i instytucje, które poprzez swoją działalność mają bezpośredni wkład w rozwój polskiego sportu. Profesjonalna współpraca biznesu i środowiska sportowego pozwala na pełny rozwój sportu, a co za tym idzie - zaistnienie polskich sportowców na arenie międzynarodowej. Nagrody Biznesu Sportowego wyróżniają tych, którzy przyczyniają się do rozwoju relacji między sportem i biznesem w największym stopniu.

Uroczystość wręczania Nagród ma bogatą, 15-letnią tradycję. To nie tylko ważny moment dla nagrodzonych, ale i kluczowe spotkanie dla środowiska biznesu sportowego – gromadzi najlepszych z najlepszych.

Tegoroczna Gala odbędzie się 13 marca 2019 r. w Centrum Olimpijskim PKOl.

ZGŁOŚ SWOICH KANDYDATÓW

ZGŁOŚ SWOICH KANDYDATÓW

Zaproponuj swojego kandydata do zwycięstwa w każdej kategorii!

KALENDARIUM

29.11.2018
Rozpoczęcie zgłaszania kandydatur
     
     
16.01.2019
Ostateczny termin zakończenia zgłaszania kandydatur
17 – 21.01.2019
Wybór przez Kapitułę Statuetek z listy zgłoszonych kandydatur 3 finalistów w poszczególnych kategoriach
     
     
do 31.01.2019
Wybór ostatecznych zwycięzców przez Kapitułę Statuetek spośród trojga finalistów w ramach każdej z kategorii
13.03.2019
Ogłoszenie wyników podczas XV Gali Sportu i Biznesu
     
       
29.11.2018
Rozpoczęcie zgłaszania kandydatur
16.01.2019
Ostateczny termin zakończenia zgłaszania kandydatur
17 – 21.02.2019
Wybór przez Kapitułę Statuetek z listy zgłoszonych kandydatur 3 finalistów w poszczególnych kategoriach
do 31.01.2019
Wybór ostatecznych zwycięzców przez Kapitułę Statuetek spośród trojga finalistów w ramach każdej z kategorii

13.03.2019

Ogłoszenie wyników podczas XV Gali Sportu i Biznesu

KATEGORIE NAGRÓD

Sportowy Wizerunek

W dzisiejszym sporcie o wielkości sportowca świadczą nie tylko wyniki, ale także jego popularność i wizerunek. Statuetki DEMES w kategorii Sportowy Wizerunek przyznawane są sportowcom/trenerom, którzy osiągają sukces sportowy, a poprzez umiejętne budowanie własnego wizerunku – stają się idolami masowej wyobraźni. Mistrzostwo sportowe potwierdza wybitne cechy charakteru, natomiast popularność i umiejętność inspirowania mas dowodzą zarówno niezwykłej osobowości, jak i profesjonalnego podejścia do zawodu.
Medialność i udane kontrakty reklamowe, obok umiejętności utrzymywania najwyższej formy sportowej swojej lub zespołu, stanowią o pełni sukcesu we współczesnym sporcie. Kluczowe znaczenie mają takie czynniki jak:
 • - osobowość,
 • - sukces sportowy,
 • - budowanie wizerunku,
 • - medialność i promocja, w tym wykorzystanie Internetu,
 • - jakość sponsoringu.

Sponsor Sportu

Statuetki DEMES w kategorii Sponsor Sportu, mają na celu wskazanie Sponsora, który najciekawiej i najlepiej zrealizował projekt, w oparciu o zasady profesjonalnego programu sponsorskiego. O sukcesie projektu, a więc zarówno sponsora, jak i sponsorowanego, decyduje nie tyle „rozmiar” sponsoringu, co jego jakość i efektywność działań PR oraz ich długofalowość.
W kategorii Sponsor Sportu oceniana jest przede wszystkim marketingowa strona sponsoringu: kreatywność, skuteczność i jakość przekazu medialnego, wyrażane przez:
 • - nowatorski charakter i koncepcja projektu,
 • - dobór podmiotu sponsoringu – korelacja z wizerunkiem sponsora,
 • - przygotowanie strategii medialnej,
 • - sposób realizacji projektu ,
 • - wykorzystanie nowych technologii,
 • - wizualizacja,
 • - stopień realizacji założeń sponsoringu,
 • - efektywność działań marketingowych i PR dotyczących projektu,
 • - rozwój podmiotu sponsorowanego,
 • - popularyzacja dyscypliny,
 • - wykorzystanie wizerunku podmiotu sponsorowanego.

Organizacja Sportowa

W funkcjonowaniu związków sportowych oraz klubów w ligach zawodowych w Polsce najłatwiej dostrzec dokonujące się w naszym kraju przemiany, zachodzące w sposobie komunikowania z kibicami. Związki sportowe oraz federacje powinny odgrywać kluczową rolę w promocji, popularyzacji i rozwoju danej dyscypliny sportowej.
Statuetka DEMES w tej kategorii honorować ma organizację sportową, która nie tylko buduje siłę swojej marki w oparciu o sukcesy sportowe, ale przede wszystkim wyróżnia się w procesie profesjonalizacji zarządzania oraz wyznaczania kierunków rozwoju, w oparciu o odpowiednie działania marketingowe. Wyznacznikami dla tej kategorii są:
 • - innowacyjność działań marketingowych,
 • - relacja z odbiorcami,
 • - współpraca ze sponsorami,
 • - ekspozycja medialna,
 • - zarządzanie relacjami zewnętrznymi.

Obiekt Sportowy

W ostatnich latach w Polsce coraz częściej mówi się o „boomie” na budowanie obiektów sportowych. Miasta i kluby sportowe wspólnie rozwijają bazę obiektów sportowych, która dotychczas była dużym problemem dla rozwoju sportu. Powstające obiekty, poprzez swój rozmiar, jakość i design są coraz chętniej odwiedzane, co wiąże się z promocją sportu.
Poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązać technologicznych wzrasta wielofunkcyjność obiektów, dzięki czemu pojawiają się zupełnie nowe możliwości ich wykorzystania – nie służą już tylko do uprawiania określonych dyscyplin, ale stają się o wiele bardziej uniwersalne w użyciu. Odpowiednie zarządzanie obiektami umożliwia wykorzystanie ich między innymi do organizacji koncertów, pokazów i różnego typu innych eventów. Bardzo ważne jest również bezpieczeństwo aren sportowych, o które niegdyś było bardzo trudno.
Statuetki DEMES w kategorii Obiekt Sportowy jest przyznawany najlepszym i najnowocześniejszym obiektom, oceniając je według takich kryteriów jak:
 • - wielofunkcyjność obiektu,
 • - efektywne zarządzanie obiektem sportowym,
 • - atrakcyjność organizowanych wydarzeń,
 • - bezpieczeństwo.

Wydarzenie Sportowe

Sukces imprezy sportowej zależy od wielu czynników – od sprawnej organizacji po skuteczny marketing. Profesjonalnie organizowane i renomowane imprezy sportowe budują właściwy wizerunek polskiego sportu, ułatwiają także utalentowanym polskim zawodnikom rozpoczęcie międzynarodowej kariery. Promują sport i trwałe relacje sponsoringowe, a w rezultacie przyczyniają się do rozwoju polskiego sportu w jego nowoczesnej formie.
Statuetki DEMES w kategorii Sportowe Wydarzenie mają na celu wyróżnić imprezy, które dzięki konsekwencji organizatorów, współpracy sponsorów i przychylności kibiców stały się ważnymi punktami na sportowej mapie Polski i Europy. Ocena kandydatów opiera się o takie elementy jak:
 • - ranga sportowa imprezy,
 • - medialność imprezy sportowej,
 • - promocja i marketing,
 • - współpraca ze sponsorami,
 • - organizacja,
 • - cykliczność imprezy.

Osobowość Mediów

Powszechne zainteresowanie sportem sprawia, że jest on pod nieustanną obserwacją mediów. Muszą się do tego dostosować nie tylko sportowcy, ale także dziennikarze i komentatorzy sportu, którzy są mają ogromny wpływ na kreowanie odczuć społecznych. Z kolei rozwój Internetu sprawia, że coraz częściej dyskusja o sporcie toczy się za pośrednictwem mediów społecznościowych
Nagroda DEMES w kategorii Osobowość Mediów zostaje przyznana dziennikarzowi bądź komentatorowi wydarzeń sportowych, stanowiącego wzór dla adeptów sztuki dziennikarskiej, powszechnie cenionego przez kibiców sportu oraz osoby ze środowiska dziennikarskiego. Osobowość mediów to postać, która w sposób wysoce interesujący komentuje wydarzenia sportowe, cechuje się dynamiką wypowiedzi, a także potrafi skutecznie przekazać posiadaną wiedzę. Osobowość Mediów powinna być także aktywnym użytkownikiem nowoczesnych mediów, wykazując się dużą sprawnością w bezpośredniej komunikacji z odbiorcami. Przy wyborze zwycięzcy w tej kategorii oceniane są takie aspekty jak:
 • - prezencja,
 • - wiedza sportowa,
 • - wszechstronność,
 • - medialność,
 • - interakcja z odbiorcami.

Aktywne Społeczeństwo

Sport jest bardzo istotnym elementem życia społecznego, w wydaniu profesjonalnym budzi powszechne zainteresowanie, natomiast sport amatorski pozwala rozwijać i integrować społeczeństwo, ucząc szacunku, fair play czy pracy zespołowej. Pomimo to, w ostatnich latach coraz częściej mówi się o spadku aktywności fizycznej wśród Polaków, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Równocześnie jednak pojawia się coraz więcej projektów i inicjatyw, które mają na celu zachęcanie do uprawiania sportu i podnoszenie aktywności fizycznej społeczeństwa. Projekty te, zarówno o charakterze komercyjnym, jak i niekomercyjnym, cieszą się dużym zainteresowaniem i pozytywnie wpływają na kondycję fizyczną społeczeństwa. Nagroda Biznesu Sportowego w kategorii Aktywne Społeczeństwu ma za zadanie wyróżnić najlepszy projekt, który zwraca uwagę na znaczenie sportu w integrowaniu i rozwijaniu społeczeństwa. Projekty w tej kategorii są oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
 • - Zasięg projektu
 • - Popularność projektu
 • - Współpraca z partnerami i sponsorami
 • - Innowacyjne podejście do zaangażowania w sport
 • - Medialność projektu
 • - Lokalne oddziaływanie
 • - Umiejętna komunikacja i promocja projektu

Kampania Marketingowa

Wartości, które są promowane przez sport, a także niesamowita zdolność sportu do pobudzania emocji, stanowią o jego bardzo dużej atrakcyjności marketingowej. Marketingowy potencjał sportu jest bardzo chętnie wykorzystywany w biznesie – do promocji produktów i usług, a także przez same organizacje sportowe – związki, kluby i stowarzyszenia.
Statuetka DEMES w kategorii Sportowa Kampania Marketingowa zostaje przyznana wybranemu klubowi, organizacji, firmie lub agencji marketingowej, który przeprowadził szczególnie wyróżniające się działania promocyjne, które w sposób innowacyjny i kreatywny korzystały z możliwości, jakie daje wykorzystanie sportu w promowaniu. Przy ocenianiu kandydatów brane są pod uwagę takie aspekty jak:
 • - zasięg kampanii,
 • - popularność,
 • - innowacyjność i oryginalność,
 • - efektywność kampanii,
 • - interaktywność kampanii,
 • - wykorzystanie nowoczesnych technologii,
 • - wielokanałowość kampanii.

Video Sportowe

Trendy w światowym marketingu sprawiają, że metody promocji stają się coraz bardziej zaawansowane i innowacyjne. W przypadku sportu i jego specyfiki, szczególnym zainteresowaniem cieszy się promocja z wykorzystaniem filmów, które pozwalają ukazać aktywność, ruch, dynamikę i energię – cechy nierozerwalnie związane ze sportem. Przede wszystkim jednak, video marketing daje doskonałą możliwość ukazania emocji, będących esencją sportu.
W kategorii Video Sportowe nagroda zostanie przyznana klubowi, związkowi, organizacji lub agencji, która przygotowała najciekawszy film promujący produkt, usługę lub wydarzenie. W tej kategorii oceniane są takie elementy jak:
 • - atrakcyjność wizualna i estetyczna,
 • - oryginalność,
 • - nieszablonowe podejście,
 • - skuteczność promocji,
 • - powszechny odbiór działań promocyjnych, w tym popularność.

Social Media

Tradycyjne podejście do marketingu coraz częściej przestaje mieć uzasadnienie w praktyce biznesowej. Rozwój Internetu sprawia, że dotychczasowe formy promocji stają się coraz mniej efektywne, ponieważ zmieniają się oczekiwania i potrzeby konsumentów. Aby móc na nie w pełni odpowiedzieć, organizacje muszą się dostosować do zmian, wchodząc w skomplikowany świat mediów społecznościowych i marketingu internetowego.
Zmiany te dotyczą również wszystkich organizacji, które wiążą swoją działalność ze sportem - nieważne czy jest to klub, związek, producent sprzętu sportowego, a nawet sam sportowiec. Ich obecność w social media staje się jednym z kluczowych obszarów działalności, szczególnie o charakterze promocyjnym. Statuetka DEMES w kategorii Social Media jest uhonorowaniem za aktywną obecność w sieci, umiejętność wchodzenia w interakcję oraz wzmacnianie marki poprzez wykorzystanie możliwości, jakie dają nowe media. Przy wyborze zwycięzców brane pod uwagę są takie czynniki jak:
 • - jakość prowadzonych działań,
 • - interakcje z fanami,
 • - innowacyjne podejście,
 • - oryginalność,
 • - zasięg,
 • - wizerunek,
 • - spójność działań,
 • - wielokanałowość.

e-Sport

Od kilku lat można zaobserwować dynamiczny rozwój branży e-sportowej. Liczba graczy amatorskich i profesjonalnych wzrasta, a firmy zaczynają dostrzegać ogromny potencjał marketingowy, związany z e-Sportem. Równocześnie postępuje profesjonalizacja branży, a zmagania e-sportowe coraz częściej stawiane są na równi ze sportem tradycyjnym.

Statuetka DEMES w kategorii e-Sport zostaje przyznana firmie, organizacji lub instytucji, która w roku 2018 wyróżniła się na tle innych w branży. Nagroda w tej kategorii ma honorować podmiot, która wyróżnia się w procesie profesjonalizacji, a także wyznacza kierunki rozwoju i nowe trendy, w oparciu o odpowiednie działania marketingowe. Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę takie czynniki jak:

 • - popularyzacja e-Sportu w Polsce,
 • - skuteczność działań promocyjnych,
 • - przeprowadzone kampanie marketingowe,
 • - współpraca ze sponsorami,
 • - wpływ e-Sportu na społeczeństwo,
 • - organizacja wydarzeń e-Sportowych.

Sportowe miasto

Sport w miastach i regionach coraz częściej odgrywa ważną rolę. Zarządzenie sportem na poziomie miasta i regionu wymaga dużego doświadczenia i wiedzy, bez których długofalowe sukcesy sportowe i promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców są niemożliwe. Coraz częściej miasta i regiony wykorzystują sport jako główny element swoje promocji w oparciu o współprace z lokalnymi klubami, stowarzyszeniami czy wydarzeniami sportowymi.

Statuetka DEMES w kategorii Sportowe miasto zostaje przyznana Jednostce samorządu terytorialnego, która w roku 2018 wyróżniła się na tle innych. Nagroda w tej kategorii ma honorować miasto, które wyróżnia się w procesie profesjonalizacji, a także promowania sportu. Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę takie czynniki jak:

 • popularyzacja sportu w mieście, regionie,
 • skuteczność działań promocyjnych,
 • przeprowadzone kampanie marketingowe,
 • współpraca ze sponsorami i sportowcami
 • wpływ sportu na społeczeństwo,
 • organizacja wydarzeń.

Kategoria Specjalna: DEMES Honorowy

Przyznany zostanie przez organizatorów osobie lub instytucji, która poprzez swoją działalność przyczynia się do rozwoju sportu, buduje jego pozytywny wizerunek oraz poprzez działania w obszarze marketingu sportowego budzi uznanie i szacunek środowiska sportowego w całym kraju.

Kategoria Specjalna: DEMES Zagraniczny

Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ każdego roku gromadzi znakomitych specjalistów reprezentujących globalne marki. W związku z międzynarodowym charakterem wydarzenia, organizatorzy postanowili rozwinąć koncepcję Nagród Biznesu Sportowego, poprzez przyznanie Statuetki DEMES Zagraniczny dla osoby, firmy lub instytucji, która przyczynia się do profesjonalnego zarządzania sportem, umiejętnie wykorzystuje sport w celach marketingowych w innym kraju, lub też znacząco wpływa na rozwój marketingu sportowego na arenie międzynarodowej.

PRZECZYTAJ REGULAMIN

KAPITUŁA STATUETEK

GALERIA

INFORMACJE

Organizatorzy

Audytor

KONTAKT

Marcin Ciechanowicz
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
m.ciechanowicz@sportwin.pl
+48 510 798 979