Jan Kordasiewicz

Prawnik, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz 

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Od 2004 r. wykłada prawo sportowe oraz finanse w sporcie w Wyższej Szkole „Edukacja w Sporcie”. Posiada duże doświadczenie w projektach infrastrukturalnych oraz edukacyjnych realizowanych w branży sportowej. Obecnie pełni funkcje doradcy zarządu w spółce Ekstraklasa S.A. oraz Polskim Związku Tenisowym. W ramach kancelarii, Jan Kordasiewicz zajmuje się przede wszystkim współpracą z przedsiębiorcami i podmiotami sektora B+R, innowacjami, a także szeroko pojętym sektorem turystycznym i sportowym. Jest także autorem licznych publikacji z zakresu funduszy unijnych, komercjalizacji przedsięwzięć naukowych oraz prawa sportowego.

Strona internetowa: www.kdg.waw.pl

 

godz. 15:00 – 16:00

Profesjonalne zarządzanie sportem w mieście – jak pozyskiwać i odpowiednio wykorzystywać środki publiczne.

 

Wstecz