Mélanie Duparc

Secretary General, World Union of Olympic Cities

Mélanie Duparc od 2013 r. jest Sekretarzem Generalnym Światowej Unii Miast Olimpijskich. Unia łączy dawne i przyszłe miasta olimpijskie. Melanie Duparc jest odpowiedzialna za zbieranie dobrych praktyk z miast olimpijskich i ułatwianie dialogu między byłymi i przyszłymi miastami olimpijskimi.
 
W 2014 r. Mélanie Duparc uruchomiła nową inicjatywę skierowaną do wszystkich miast zainteresowanych wykorzystaniem sportu jako narzędzia do rozwoju miast. Ta nowa inicjatywa składa się z corocznej imprezy pod nazwą Smart Cities & Sport Summit, która odniosła już trzy udane edycje w Lozannie w Szwajcarii. Aby zaoferować coś więcej niż miastom, Mélanie Duparc uruchomiła platformę internetową o nazwie Smart Cities & Sport, na której publikuje artykuły związane z tematami o dużym znaczeniu dla miast, takich jak obiekty sportowe, hosting wydarzeń, zdrowie, integracja społeczna poprzez sport i zrównoważony rozwój. rozwój. Dzięki tej platformie Mélanie Duparc dała miastom możliwość wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w celu lepszego połączenia sportu i miast.

Strona internetowa: www.olympiccities.org

 

9:45 – 10:45

Opłacalność dużych imprez sportowych - jak czerpać korzyści ekonomiczne, społeczne, wizerunkowe i promocyjne.

 

Wstecz