Piotr Matecki

Prezes, SportWin

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prezes zarządu Grupy PR9 oraz SportWin. Pomysłodawca i organizator Forum SPORTBIZ. Zarządza siecią szkółek piłkarskich działającą w ponad 100 lokalizacjach oraz współtworzy sportowe projekty turystyczne.

Tworzy dla miast strategie rozwoju sportu i turystyki. Doradza JST w zakresie badań i analiz, współpracy z lokalnymi klubami oraz zarządzania  obiektami. 

Współtwórca m.in. strategii rozwoju województwa dolnośląskiego w obszarze „Promocja Dolnego Śląska poprzez sport” oraz strategii rozwoju sportu i turystyki dla Miasta Gorzów Wlkp.

Prowadzi szkoleniowe w ramach SPORTBIZ Academy dotyczące zarządzania sportem.

Współpracował przy projektach szkoleniowych: „Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych”, „Europejska Akademia Sportu”, „Sportowcy na Rynku Pracy”. 

Wykładowca na wyższych uczelniach m.in. UAM Poznań, AWF Poznań. Pełnił funkcję prorektora ds. oferty edukacyjnej i promocji Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu.

Odpowiadał przez 7 lat za rozwój marketingu KKS Lech Poznań. 

Odbył staże w klubach: FC Barcelona, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV. 

Autor artykułów i redaktor 10 książek o tematyce marketingu i zarządzania w sporcie oraz branżowego raportu „Sponsoring sportowy w Polsce”.

Strona internetowa: www.sportwin.pl

 

godz. 15:00 – 16:00
Od potrzeb mieszkańców do strategii. Rozwój sportu w miastach a zaangażowanie lokalnej społeczności.

Podczas prelekcji omawiane będą następujące zagadnienia:

 • Bariery wdrażania przez JST strategii rozwoju sportu
 • Rola badań marketingowych w podejmowaniu strategicznych decyzji
 • Kryteria wydatkowani pieniędzy na sport a strategia
 • Zasady efektywnej współpracy z organizacjami sportowymi
 • Etapy tworzenia strategii promocji poprzez sport
 • Rola JST w stosunku do konkurujących klubów i kibiców
 • Kreowanie i zarządzanie nowym produktem sportowym
 • Sposoby i narzędzia konkurowania z innymi JST


  Prelekcja pozwoli odpowiedzieć na pytania:
 • W jaki sposób tworzyć i wdrażać strategię rozwoju sportu?
 • Czego powinniśmy oczekiwać od dotowanych organizacji sportowych?
 • Jak zaspokajać potrzeby mieszkańców?
 • Jak dobierać instrumenty promocji aby zaangażować mieszkańców ?
 • Czy warto rozwijać i jakie nowe produkty sportowe?
 • W jaki sposób zidentyfikować i wykorzystać zasoby będące w dyspozycji miasta do rozwoju sportu?

 

Wstecz