Michał Gradzik

Partner zarządzający w agencji Sponsoring Insight

Sponsoring Insight od 3 lat wydaje coroczne opracowanie Finansowanie sportu przez samorządy, stanowiące analizę skali oraz strategii wspierania rozwoju sportu przez województwa i miasta wojewódzkie. Firma na przestrzeni ostatnich lat współpracowała z licznymi JST w obszarach: badań potrzeb mieszkańców dot. sportu powszechnego (w tym rozwoju infrastruktury sportowej), efektywności komunikacji marek miejsc poprzez sport oraz wpływu ekonomicznego organizacji wydarzeń sportowych na lokalne i regionalne gospodarki. 

 

Wstecz