Dr Paweł Zembura - Institute for Sport Governance

Zajmuje się badaniami i doradztwem w obszarze zarządzania sportem, koncentrując się na osiąganiu korzyści społecznych. Pomaga wykorzystać potencjał sektora sportu i organizacji sportowych w strategiach rozwoju samorządów.

Jest m. in. współautorem diagnozy sportu dla Miasta Wrocław, pierwszym autorem analizy odpowiedzialności społecznej profesjonalnych klubów sportowych i dobrego rządzenia w związkach sportowych w Polsce. Członek zarządu Institute for Sport Governance i badacz w Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Strona internetowa: govsport.eu


Doświadczenia w pracy dla miast i regionów oraz propozycje rozwiązań problemów, z jakimi się mierzą w obszarze sportu opisuje na platformie Sportimpakt.
Strona internetowa: sportimpakt.org

Wstecz