Michał Gradzik

Partner zarządzający, Sponsoring Insight

Sponsoring Insight od 3 lat wydaje coroczne opracowanie Finansowanie sportu przez samorządy, stanowiące analizę skali oraz strategii wspierania rozwoju sportu przez województwa i miasta wojewódzkie. Firma na przestrzeni ostatnich lat współpracowała z licznymi JST w obszarach: badań potrzeb mieszkańców dot. sportu powszechnego (w tym rozwoju infrastruktury sportowej), efektywności komunikacji marek miejsc poprzez sport oraz wpływu ekonomicznego organizacji wydarzeń sportowych na lokalne i regionalne gospodarki. 

 

 

 

 

Wojciech Biliński

Dyrektor Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dr nauk o Kulturze Fizycznej, absolwent Szkoły Biznesu prowadzonej przy Politechnice wrocławskiej, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu zarządzania instytucjami.

Przez ponad 15 lat adiunkt na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, od 2009 roku związany z samorządem wojewódzkim – odpowiedzialny za obszar turystyki, sportu i rekreacji. Obecnie dyrektor Departamentu Rozwoju Społecznego i rynku Pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w skład którego wchodzi między innymi Wydział Sportu.

Autor/współautor licznych programów/strategii dotyczących popularyzacji, rozwoju wielu dyscyplin sportowych. Współautor Programu Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim. Jeden z koordynatorów wojewódzkich programów rozwoju bazy sportowej, między innymi: „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” – budowy/modernizacji obiektów lekkoatletycznych, „Dolnośląski Delfinek” – budowy małych, przyszkolnych pływalni.

Wstecz