Sports StartUp Project 2017 to druga edycja jedynego w Polsce konkursu dla startupów w branży sportowej.

Konkurs ma na celu wspieranie innowacyjności w sporcie, poprzez wybór najlepszych i najbardziej innowacyjnych projektów w branży.

Sports StartUp Project 2017 jest organizowany przez firmę SportWin w ramach Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ

Dla kogo?

Sports StartUp Project skierowany jest do osób, przedsięwzięć, firm i projektów charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności, działających w branży sportowej.

Tematyka

Nowe dyscypliny sportu
Wykorzystanie nowych technologii w sporcie
Gry komputerowe i video
Innowacyjne produkty oraz usługi
Aplikacje mobilne
Fitness, wellness oraz healthy lifestyle
Rozwiązaia cyfrowe
Digitalizacja w obszarze zasobów
Programy lojalnościowe
Innowacyjność w obszarze sponsoringu sportowego
Systemy motywujące
Wykorzystanie sportu w zarządzaniu

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w Sports StartUp Project należy dokonać rejestracji poprzez wysłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego na adres mailowy wskazany przez Organizatora. Szczegółowe warunki znajdują się w regulaminie konkursu.

Wybór zwycięzcy

Spośród nadesłanych zgłoszeń członkowie jury wybierają 3 najlepsze projekty. Następnie, podczas Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ autorzy finałowych projektów dokonują prezentacji, na podstawie których jury wskazuje ostatecznego zwycięzcę Sports StartUp Project.

Nagrody

Autorzy zwycięskiego projektu otrzymają pakiet atrakcyjnych nagród, w skład którego wchodzą środki finansowe oraz wsparcie merytoryczne ze strony partnerów projektu. Dodatkowo uczestnicy mają możliwość uzyskania cennych wskazówek oraz porad ze strony grona jury.

WEŹ UDZIAŁ

PARTNERZY

KONTAKT

Klaudia Englert
Koordynator Sports StartUp Project
k.englert@sportwin.pl
+48 512 538 263