Sports StartUp Project 2018 to trzecia edycja pierwszego w Polsce konkursu dla startupów w branży sportowej.

Konkurs ma na celu wspieranie innowacyjności w sporcie, poprzez wybór najlepszych i najbardziej innowacyjnych projektów w branży.

Sports StartUp Project 2018 jest organizowany przez firmę SportWin w ramach Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ

ZWYCIĘZCA III EDYCJI SPORTS STARTUP PROJECT

Dla kogo?

Sports StartUp Project skierowany jest do osób, przedsięwzięć, firm i projektów charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności, działających w branży sportowej.

Tematyka

Nowe dyscypliny sportu
Wykorzystanie nowych technologii w sporcie
Gry komputerowe i video
Innowacyjne produkty oraz usługi
Aplikacje mobilne
Fitness, wellness oraz healthy lifestyle
Rozwiązaia cyfrowe
Digitalizacja w obszarze zasobów
Programy lojalnościowe
Innowacyjność w obszarze sponsoringu sportowego
Systemy motywujące
Wykorzystanie sportu w zarządzaniu

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w Sports StartUp Project należy dokonać rejestracji poprzez wysłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego na adres mailowy k.czarniecka@sportwin.pl Szczegółowe warunki znajdują się w regulaminie konkursu.

Wybór zwycięzcy

Spośród nadesłanych zgłoszeń członkowie jury wybierają 3 najlepsze projekty. Następnie, finaliści zaprezentują swoje projekty przed jury podczas specjalnie przygotowanego spotkania. Podczas tego spotkania jury wybierze ostatecznego zwycięzcę III edycji Sports StartUp Project, który zostanie ogłoszony podczas XIV Gali Sportu i Biznesu.

Nagrody

Autorzy zwycięskiego projektu otrzymają pakiet atrakcyjnych nagród, w skład którego wchodzą środki finansowe oraz wsparcie merytoryczne ze strony partnerów projektu. Dodatkowo uczestnicy mają możliwość uzyskania cennych wskazówek oraz porad ze strony grona jury.

FINALIŚCI POPRZEDNICH EDYCJI

WEŹ UDZIAŁ

PARTNERZY

GALERIA

KONTAKT

Łukasz Banaszak
Koordynator Sports Startup Project
l.banaszak@sportwin.pl
+48 511 076 475