Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Powołany 27 sierpnia 2008 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa, rozpoczął statutową działalność 1 stycznia 2009 roku. To samodzielna jednostka organizacyjna, podległa Prezydentowi Miasta Krakowa, kierowana przez Dyrektora Krzysztofa Kowala.


ZIS dba o rozbudowę i modernizację bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Miejskiej Kraków, zapewnia nowoczesne zarządzanie obiektami i optymalne ich wykorzystanie przez kluby, stowarzyszenia i mieszkańców Krakowa.


Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie odpowiada również za krakowskie imprezy sportowo-rekreacyjne oraz aktywnie uczestniczy w organizacji znanych i prestiżowych wydarzeń sportowych, jak na przykład Tour de Pologne, Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 czy Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016.


Z inicjatywy ZIS w 2016 roku odbyło się 1. Krakowskie Forum Sportu, propagujące aktywny wypoczynek wśród mieszkańców.


Za szczególne dokonania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i tworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania kultury fizycznej, w postaci 14 kompleksów „Moje Boisko – Orlik 2012”, wielu osiedlowych i przyszkolnych ośrodków sportowych, basenów i hal, ZIS otrzymał liczne nagrody, w tym wyróżnienie „Firma na medal” w kategorii użytkownik obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz prestiżową złotą statuetkę Budowniczego Polskiego Sportu. Natomiast pierwsza edycja PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego –organizowanego przez ZIS od 2014 roku – została wyróżniona nagrodą Impreza Roku 2014 im. Tomasza Hopfera w kategorii debiut podczas Gali Biegów Masowych w Warszawie.

Strona internetowa: www.zis.krakow.pl; www.krakow.pl

Wstecz