Związek Firm Public Relations 

Związek Firm Public Relations powstał w styczniu 2001 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług PR w Polsce. Jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO). Związek zrzesza obecnie kilkadziesiąt wiodących agencji specjalizujących się w usługach Public Relations i prowadzi liczne inicjatywy mające na celu wzmacnianie pozycji branży, a także edukację oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat PR. Do flagowych inicjatyw ZFPR należą: ranking agencji wg fee income, badanie płac, konkurs „Złote Spinacze”, projekt edukacyjny London School of Public Relations oraz inicjatywa „PR bez komentarza” ukierunkowana na odbudowę reputacji branży.

Strona internetowa: www.zfpr.pl 

 

 Wstecz