Akademia Zarządzania Sportem

Akademia Zarządzania Sportem to projekt Ministerstwa Sportu skierowany do kadry zarządzającej polskimi związkami sportowymi w sportach olimpijskich i nieolimpijskich. Celem Akademii jest kompleksowe podniesienie kwalifikacji z obszaru organizacji, zarządzania i marketingu realizowanych w formie nowoczesnych oraz kreatywnych szkoleń. Uczestnicy biorący udział w szkoleniach, będą po ich ukończeniu posiadać bogatą wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego i wydajnego sprawowania zarządu w polskich związkach sportowych.

 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Sportu

Operatorem projektu jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy

 

www.zarzadzaniesportem.org

TT: @AkademiaZS

FB: AkademiaZarzadzaniaSportem

 

 Wstecz