Akademia Piłkarska Reissa

Głównym celem Akademii jest zachęcenie jak największej liczby osób do aktywności fizycznej oraz popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Pragniemy wdrażać najmłodsze pokolenia w uczestnictwo w kulturze fizycznej, zarażać je pasją do sportu, wyzwalać pozytywne emocje oraz uczyć wartości, charakteryzujących dobrego sportowca – szacunku do rywala i gry fair play.

Wspólnymi siłami dążymy do tego, by każdy zawodnik naszego klubu miał poczucie spełnienia i czerpał jak najwięcej radości z gry.

Naszym zadaniem na etapie piłkarskiego rozwoju dzieci jest nie tylko doskonalenie techniki, lecz również kształtowanie charakteru i pozytywnego podejścia do życia, a także piłki nożnej.

Strona internetowa: www.akademiareissa.pl

Wstecz