Wydział Sportu WSZiC

Uczelnia kształcąca coachów i menedżerów przygotowywanych do funkcjonowania w różnych obszarach sportu – komercyjnym i publicznym.

WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło „Nowy wymiar edukacji dla sportu". Poprzez nasze działania staramy się stwarzać jak najlepsze warunki do studiowania osobom funkcjonującym w sporcie - poprzez oferowanie studiów o jak największej wartości merytorycznej oraz pomagając w pokonywaniu barier czasowych i organizacyjnych.

MISJA

Kreowanie standardów zarządzania sportem i coachingu sportowego poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji kadry menedżerskiej i trenerskiej łącząc wiedzę z zakresu sportu, nauk ekonomicznych i psychologii.

Wizją WSZiC jest „profesjonalizacja polskich gier sportowych poprzez stały i holistyczny rozwój osób, które w nich funkcjonują (zawodnicy, trenerzy, menedżerowie, działacze, pracownicy instytucji sportowych) lub chcą funkcjonować (pasjonaci sportu)”. Służyć ma temu wdrożenie koncepcji Nowy Wymiar Edukacji dla Sportu, której jednym z głównych elementów są nowatorskie studia „Sport+”.

Jednym z najważniejszych filarów studiów „Sport+” i koncepcji Nowy Wymiar Edukacji dla Sportu, w oparciu o którą są one realizowane, jest zindywidualizowany i holistyczny rozwój każdego studenta. 

Nasze cele staramy się realizować poprzez:

  • oryginalny program kształcenia, odpowiadający realiom polskiego sportu,
  • doświadczoną kadrę wykładowców (teoretyków i praktyków) zarówno ze sportu, jak i psychologii oraz nauk ekonomicznych,
  • nowatorskie i praktyczne formy kształcenia (praktyki i warsztaty),
  • nacisk na wiedzę praktyczną i zdobywanie doświadczeń,
  • pokonywanie barier w edukacji (poprzez nowatorską strukturę studiów oraz rozwiązania e-learningowe).

Kompetencje i ciągły rozwój są dla nas najważniejszą wartością, dlatego na bieżąco przeprowadzamy liczne badania rynkowe w oparciu o sport by lepiej poznać realia jego funkcjonowania i jak najlepiej dostosowywać do nich program kształcenia.

Strona internetowa: www.wszic.pl

Wstecz