SportsManago.pl

System do efektywego zarządzania każdym klubem sportowym, bez względu na profil. Jako jedyny na rynku odpowiada na potrzeby dużych i małych klubów sportowych.

System umożliwia:

- tworzenie kartotek zawodników, list obecności oraz konspektów treningów, 
- zarządzanie płatnościami, generowanie raportów miesięcznych i rocznych, automatyczne rozsyłanie powiadomień o zaległościach bez konieczności monitoringu konta,
- zarządzanie bazą trenerów, drużyn i zawodników,
- komunikację z rodzicami poprzez nielimitowaną (bezpłatną) usługę SMS,
- wewnątrzsystemową komunikację pomiędzy managerem a trenerami,
- terminarz meczy,
- monitoring badań lekarskich,
- dodawanie multimediów.

SportsManago jako pierwszy wprowadza stawkę Flat Fee, dzięki której klub nie ponosi dodatkowych kosztów użytkowania systemu zarówno przy rosnącej liczbie uczestników zajęć, jak i podczas wysyłania większej liczby SMS-ów niż założona. Brak dodatkowych opłat za korzystanie z rozbudowanych możliwości systemu wspiera zatem rozwój małych i średnich klubów sportowych.

Strona internetowa: www.SportsManago.pl

Wstecz